Menu

:: QUÈ PRETÉN OBRINT PORTES? ::

FINALITAT

Assumir, com a CIUTAT i com a agents socials, la coresponsabilitat en el propòsit d’educar i formar els infants i joves de Ciutadella.

Apostar per la transmissió de valors, les pautes de comportament, normes de convivència, inquietuds, els referents positius i les vivències que permetin un creixement integral com a persona i com a ciutadà o ciutadana. Des d'aquesta finalitat, es dóna més protagonisme a l'EDUCACIÓ EN VALORS que a la simple adquisició de coneixements i d’informació.

COMPROMÍS DEL CENTRE

El programa no pretén omplir hores lectives ni dur a terme activitats puntuals, sinó formar part de la programació d’aula. Així doncs, us recomanam que feu les sol·licituds en funció dels continguts que voleu treballar a l'aula. Cada activitat necessita una feina prèvia obligatòria amb l’alumnat, que s’ha de complir per maximitzar el temps de sessió.

1. Valorar l’oferta en funció de la programació d’aula.

2.  Formular les peticions en la forma i en els terminis preestablerts des del programa.

3.  Respectar la data i l'horari sol·licitats; en cas de canvi, se n’ha d’avisar al tallerista.

4.  Preveure, si cal, el temps de desplaçament, a més de la durada del taller.

5.  Tenir el material i l’espai físic preparat a l’aula (pactat amb la persona monitora prèviament).

6.  Realitzar una feina prèvia amb l’alumnat. L’alumnat ha d’estar informat, com a mínim, de l’activitat que realitzaran.

7. El professorat té l’obligació d’estar present en totes les activitats. Es demana una actitud activa i col·laboradora durant totes les sessions per tal de facilitar-ne el desenvolupament.

8. El professorat d’aula està obligat a avaluar totes les activitats realitzades, dins el mes natural d’execució i no al final de curs. Es recomana recollir els comentaris de l’alumnat després de cada sessió.

9.  Les persones coordinadores del programa Obrint Portes del centre avaluaran també el programa al final de curs. Per açò, utilitzau el full corresponent d'avaluació de programa, el trobareu al web.

COMPROMÍS DE L'ENTITAT

1. Confirmar les demandes als centres, després de rebre'n el resum el mes d'octubre. Contactar amb la persona coordinadora del programa al centre o el professorat d'aula i confirmar totes les sol·licituds.

2. Garantir el calendari ofert i, en cas de canvi, avisar el centre, amb un mínim de dos dies d’antelació abans de la data prevista.

3. Abans d’executar el taller, contactar prèviament amb el professorat d'aula, sense excepció, per concretar els detalls de l’activitat.

4. Avaluar l’execució dels tallers al final de curs. S’emplenarà un únic full per curs escolar. Per inserir-lo, acudiu al web del programa.

COMPROMÍS DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ

1. Valorar, organitzar, publicar, finançar i presentar l’oferta educativa als centres.

2. Recollir les demandes i canalitzar-les cap a les entitats i professionals.

3. Facilitar els mitjans que corresponguin a l’Ajuntament.

4. Fer el seguiment del programa i avaluar-lo globalment.